top of page

VÅR UTHYRNINGSPOLICY

Vi strävar ständigt efter att skapa ett trivsamt bostadsområde med nöjda hyresgäster. För att söka en lägenhet hos oss ska våra grundkrav uppfyllas.

Grundkrav

 • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga 18 år.
   

Krav på inkomstnivå

 • Sökanden ska ha en ekonomisk förutsättning att kunna betala hyran och de löpande hushållskostnaderna. Därför gör vi en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå.
   

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet.

 • Pension.

 • Bostadsbidrag, bostadstillägg.

 • Försörjningsstöd godkänt av Borås Stad.

 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning).

Boendeförhållanden

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet. Vi följer nedan:​

 • 2 rum och kök, max tre personer.

 • 3 rum och kök, max fem personer.

Antalet personer avser vuxna och barn.

 

Relaterad information

 • Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd.

 

Hyreslägenhetsförmedling

 • För att anmäla ditt intresse kontakta oss på fjallbovagenfastighets@hotmail.com

 • Följ oss gärna på vårt Instagramkonto: Fjällbovägen Fastighets AB

 • Vi har ett privat kösystem, där den sökandes kontaktuppgifter noteras. Vid vakant lägenhet, följer vi detta kösystem.

bottom of page